تاسیس کارخانه فولاد

موضوعاتی که ما در آن کار ویژه انجام داده ایم: دارای مرجع های همکار بین المللی هستیم.

تمهیدات ویژه بازرگانی و فنی در تولید و عرضه ی فولاد، وسائل جابجایی مواد در کارخانه ی فولاد، ابعاد خاص تولید فولاد، تاسیس کارخانه ی فولاد، فولاد آلیاژی، فولاد رنگی، تنش زدایی از سازه های فولادی، جوشکاری سازه های فولادی، تجربیات خاص از کلید فولاد. آزمایشگاه کنترل کیفی فولاد. اشکالات فولاد، در حین تولید

خرید تکنولوژی تولید فولاد، تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی فولاد در حین تولید، خریداران کارخانه ی فولاد. چانه زنی در رقابت تولید و عرضه ی فولاد و محصولات فولادی

/ 0 نظر / 14 بازدید