تخریب محیط زیست در جنگ ها

در مستندات سازمان ملل موضوع خراب نموده محیط زیست در جنگ های بین کشور ها در طول سال های طولانی، و کنوانسیون ها نتوانسته اند کوچک ترین تغییری که تاثیر بازدارنده در جلوگیری از خرابی محیط زیست، که معمولا بین دو کشور متخاصم اتفاق می افتد، تاثیر داشته باشد مانند نشت نفت و تاثیر بمباران های شیمیایی و از بین بردن چرخه ی حیات موجودات آبزی و هوازی. کشور های ظالم با حق وتو خودشان را از اتهام خارج می سازند کتاب های بسازی از طرف سازمان ملل با مضمون environment hazards in international conflicts   که مورد توصیه برای دانشجویان می باشد.

/ 0 نظر / 27 بازدید