دفن زباله های اتمی در کشور های جهان سوم

دفن زباله در کشور های جهان سوم و آفریقایی که تا سال 1356 مورد اجرا بوده و توسط کشور های صنعتی و به واسطگی کشوری مثل اطریش با کشورهای سلطنتی و استعماری قرارداد بسته و این زباله ها به آنجا برده و دفن می کردند. استادی پیدا شده که نشان می دهد شرکت salz gitter در یکی از شرکت هایی بوده که پس از دفت زباله مشفول بوده آثار دفن زباله اتمی در آب های زیرزمینی و آزمایش تاثیرات روی نوزادان ناقص بدنیا آمده بوده اند و این مجموعه یک مجموعه ی تحقیقی با سابقه ی سی ساله با مستندات است که توصیه می شود از آن در تهیه ی یک فیلم نامه ی مستند مورد استفاده قرار گیرد.

/ 0 نظر / 20 بازدید